Ústav stavební mechaniky
Head image

Úvod

Ústav stavební mechaniky (STM) zajišťuje pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti statiky, dynamiky a spolehlivosti stavebních konstrukcí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.